Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Västergarn Ammor 5:12 mfl. Vikingatida hamn, handels- och hantverksplats

Vid Idåns utlopp i Paviken i Västergarn ligger Gotlands i dag bäst kända vikingatida hamn.

Sjöhistoriska museets undersökningar har har givit ovanligt goda resultat.

Speciellt gäller detta spår av hantverksverksamheter - såsom järnsmide, bronshantverk, ädelstensslipning, pärltillverkning och bärnstensbearbetning.