Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

* Vall Skoltomten 2:1

Byggnaden som är uppförd kring sekelskiftet 1900 har förändrats främst genom en stor ombyggnad på 1950-talet.

Skolbyggnaden ligger nära vägen mittemot kyrkan.

I väster ligger en avstyckad före detta lärarbostad.

Sedan skolverksamheten lades ner 1991 ägs fastigheten av Wall hembygdsförening.

 
Observera: Denna fastighet finns inte upptagen i gällande Kulturminnesvårdsprogram för Gotland (1982).