Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Rute: Fardume 1:58 Mynttornet & Sören Norrbys källare Byggnadsminne

Mynttornet på fastigheten Fardume 1:58 restaurerats mycket omfattande på 1920-talet. Denna byggnad blev byggnadsminne 1969.

 

På fastigheten finns också rester av en medeltida byggnad. Här återstår en tunnvälvd källare samt ett par skift höga murar till ett rum som haft en eldstad och som troligen varit dagligstuga.

Överbyggnaden på medeltidshuset har gjorts i ”nyare tid”.

Observera: Denna fastighet finns inte upptagen i gällande Kulturminnesvårdsprogram för Gotland (1982).