Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Båtsmanstorp Rute

Rutes tre rotar för båtsmän ingick i Gotlands första båtskompani med samlingsplats i Visby.

Av de tre finns byggnader kvar för roten nr. 11 Fribrytare.

1857 kom rotehållarna och kronan överens om att bygga ett nytt torp på en av Stora Valles ägor kallad Wallanders tomt. Till 1861 stod manbyggnaden och fähus i sten och under tegeltak färdigt.