Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Rute: Risungs Oljepump Byggnadsminne

Ojeborrningsanläggningen vid Risungs i Rute är den enda fullständigt bevarade i Sverige.

 

Det första oljefyndet gjordes på södra Gotland 1974. Detta resulterade i att 323 hål för oljeutvinning borrades på ön, varav endast mellan 20 och 30 gav någon utdelning.

År 1979 etablerades oljepumpar bland annat vid Risungs, då rikliga fynd gjordes. Oljan höll hög kvalitet och hade låg svavelhalt.

Utvinningen blev dock för liten och 1993 avvecklades verksamheten. Sammanlagt utvanns ca 100 kubikmeter olja på Gotland, varav 35 procent kom från Risungsfältet. Här borrades nio hål med en diameter på 50 mm och ett djup på 220-333 m. Oljan pumpades upp till ytan med hjälp av kolvpumpar i hålets botten.

KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen Gotlands län, 1999-01-19. Dnr 221-2314-98

 

Observera: Denna fastighet finns inte upptagen i gällande Kulturminnesvårdsprogram för Gotland (1982).