Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kalkugnar Rute

Vid inventeringen av kalkugnar 1927-1931 noterades tio kända kalkugnar i socknen. Av dessa var två modernare fyrkantiga schaktugnar anlagda 1863. Dessa två ugnar var välbevarade.

Kalkugnen i Fardume byggdes 1863 och lades ner redan 1867. Detta var den högsta ugnen i socknen med sina 16 meter och en volym på 40 kubikmeter. Efternedläggning användes ugnen sporadiskt fram till 1930.

Leverenserna från denna ugn gick till hamnen i Valleviken.

Övriga ugnar var helt försvunna eller i syntes endast som smärre rester.