Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Bro av särskillt intresse

Vid Risungs, på väg mot Lärbro, finns den första bron uppförd (1937) med plåttrumma.

Vid inventeringen 1981 bedömdes den vara i gott skick - men det noterades då att den inte går att bevara på sikt.