Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kvarnar Rute

Sex av de åtta väderkvarnarna som noterades i 1888 års generalkarta står kvar som mer eller mindre ruinerade byggnadsstommar.

På 1600-talet noterades tre kvarnar som drevs med vatten  (exempelvis Prästgården). Den sista försvann dock under 1800-talet.

Vid Gerungs och Fardume finns en lång kontinuitet med drifttillstånd från sent 1700-tal och ännu kvarstående ruiner.

En av kvarnarna vid Gerungs har under 2000-talets byggts till för permanentboende efter att tidigare fungerat som sommarbostad.