Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Rute: Karthaken Furillen Fiskeläge

Av Karthakens fiskeläge på Furillen återstår en strandbod i sten, som renoverats av Bungemuseet.

 

Här övernattade Lergravs fiskare för att komma ut tidigt på sina fiskevatten.

Observera: Denna fastighet finns inte upptagen i gällande Kulturminnesvårdsprogram för Gotland (1982).