Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Rute: Fardume Rute Folkets hus

En stor byggnad från 1922. Initiativet för bygget kom från syndikalister och arbetare från cementfabriken och kalkbrotten byggde huset delvis ideellt.

Rute Folkets hus är en stor samlingslokal med en lite märklig egyptiserande arkitektur.

Byggnaden var möjligen tänkt som ett uttryck för ett gränsöverskridande humanistiskt bildningsideal  i opposition mot dåtidens starkt dominerande nationalromantiska strömningar.

Huset ritades av arkitekt Bernhad från Stockholm, god vän till direktören för Gotländska cement AB i Rute som också skänkte pengar till startkapital.

I lokalen anordnades dans, teater och möten. Matservering för arbetare i fabriken ordnades.

Här fanns också kafé, biograf och ett bibliotek.

Byggnaden som till stora delar är uppförd av sten restaurerades 1984.

Observera: Denna fastighet finns inte upptagen i gällande Kulturminnesvårdsprogram för Gotland (1982).