Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Länkar och litteratur

Namn på socknar och gårdar berättar ofta en historia om platsen och dem som levde där. Kontakta oss gärna om ni har mer information. I arbetet med Kulturmiljöprogram för Gotland har nedanstående böcker använts.

 

Ortnamn på Gotland

Ingemar Olsson (1923-2001) var professor i nordiska språk vid Stockholms universitet. Boken är utgången men finns i 27 exemplar hos de gotländska biblioteken. 

Sök här. 

Författare: Ingemar Olsson
Förlag: AWE/Gebers
Utgivningsår: 1984
Omfång: 154
ISBN: 91-20-070734-9

Svenskt ortsnamnslexikon

Svenskt ortnamnslexikon är utarbetat inom Institutet för språk och folkminnen och Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet och skrivet av en grupp forskare vid de båda institutionerna.

Redaktör: Mats Wahlberg
Förlag: Eget förlag, Uppsala
Utgivningsår: 2003
Omfång: 422 s.
ISBN: 91-7229-020-X