Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Överklagande

Om man får nej på sin fråga om att få ta del av en allmän handling eller uppgift kan man be om ett beslut med besvärshänvisning. Det är bara om man har ett skriftligt beslut från myndigheten som man kan överklaga. Överklagandet sker vanligen först till kammarrätten och därefter till regeringsrätten.