Kontakt

Petra Forsberg, skolsköterska för elever på NB, SA, SF, VF, BA, HA
Tfn: 0498-26 95 22, 070-447 75 65

Agneta Ording, skolsköterska för elever på EE, TE, EK och introduktionsprogrammen (inklusive språkintroduktion)
Tfn: 0498-26 98 18, 070-447 92 38

Annika Daneskär, skolsköterska för elever på  BF, ES, FT, HU, HT, RL, NA och VO 
Tfn: 0498-26 95 32, 070-083 20 24

 

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Skolsköterska

Skolhälsovårdens arbete är framförallt inriktat på hälsovård och förebyggande insatser. Våra skolsköterskor arbetar med:

- hälsokontroller

- enklare sjukvårdsåtgärder, främst av akut karaktär

- råd och samtal kring livsstilsrelaterade hälsofrågor

- medicinska synpunkter på studie- och yrkesval

Skolsköterskan omfattas av sekretess. Hos skolsköterskan kan du även boka tid till skolläkaren. Kontaktuppgifter hittar du genom att klicka på Kontakta oss".

Elevhälsoteam

Skolsköterska ingår i elevhälsoteamet (EHT) som arbetar med att stötta eleverna i sin utveckling mot utbildningens mål. EHT träffas en gång per vecka för att tidigt fånga upp elever i behov av stödåtgärder från skolan. I teamet ingår rektor, specialpedagog, kurator, skolpsykolog, skolsköterska och studie- och yrkesvägledare.