Kontakt

Hanna Segerdahl, skolkurator för BA, HA, SA, SF och VF
Tfn: 0498-26 95 60, 073-76 58 729
 
Julia Herlöfsson, skolkurator för EK, ES, FT, HT, HU, NB och RL
Tfn: 073-765 89 87
 

Christina Wigström, skolkurator för BF, EE, NA, TE, VO och introduktionsprogrammen
Tfn: 070-083 25 54


 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Skolkurator och skolpsykolog

På Wisbygymnasiet finns det tre skolkuratorer och en skolpsykolog. Skolkuratorernas kontaktuppgifter hittar du genom att klicka på "Kontakta oss".

Det här är några saker som skolkurator kan hjälpa till med:

• ge hjälp och stöd till elever och föräldrar när eleven har personliga svårigheter. Det kan handla om relationer till kamrater, lärare eller någon inom familjen

• reda ut vem som ansvarar för att eleven får den hjälp han/hon behöver och slussar vid behov eleven vidare

• informera om studiestöd, särskilt med tanke på familjer med svag ekonomi. Utöver studiebidrag kan elev söka extra tillägg

Skolpsykologen får främst sina uppdrag via rektor på skolan. 

Kurator och psykolog omfattas av sekretess.

Elevhälsoteam

Skolkurator och skolpsykolog ingår i elevhälsoteamet (EHT) som arbetar med att stötta eleverna i sin utveckling mot utbildningens mål. EHT träffas en gång per vecka för att tidigt fånga upp elever i behov av stödåtgärder från skolan. I teamet ingår även rektor, specialpedagog, skolsköterska och studie- och yrkesvägledare.

Mer om elevhälsans arbete