Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fleringe: Lundarhage 1:2, 1:4

Två parters grannlag i ett småskaligt åkerlandskap.

Södra parten har en stor tvåvånings parstuga från 1769 med små fönsteröppningar och hög takresning. Stenladugård från 1800-talet.

Norra parten har en manbyggnad från slutet på 1800-talet och en äldre stenladugård.