Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fleringe: Utoje 2:2

Groddagården är ett gammalt gästgiveri med skyldighet att hålla med skjuts mat och husrum som service åt de som färdades på vägarna genom socknen.

Sedan 1781 och i ungefär 100 år var gården ett centrum för spelmanslivet på norra Gotland.

Gården består av en 1700-tals enkelstuga i två plan, en ”halvbyggning”och en yngre flygel.