Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Västerhejde Vibble 1:198 Bygdegård

Denna militärbarack byggdes ursprungligen 195, men har på 1970-talet byggts om för att fungera som bygdegård.