Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Alskog: Sigsarve 1:5, 1:29, Mallgårds1:17, 1:16

Gårdarna ligger öppet på hedkanten ut mot åkrarna i söder.

Två av Mallgårdsparterna ligger mycket tätt.