Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Alskog: Bote 1:1

Stor gårdsmiljö som förändrats efter tiden krav.
 

Tvåvånings parstuga ned ett för socknen karaktäristiska proportioner med förhållandevis stort husdjup.

Halvmeterhög markerad sockel med källare.