Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Alskog: Tjängvide 1:4, Lifride 1:8

Grannlag med tre utspridda gårdar.

Grannlaget består av två karaktäristiska två-vånings Alskogsbyggningar och en senare manbyggning på hög sockel.

Tillbaka till Alskog socken