Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

*Sundre: Barshage S:37 Fiskeläge

En bod i staplad kalksten med flistak finns vid den lilla hamnen, i ett storslaget öppet betat landskap.
 

En träbod har tillkommit i modern tid.