Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Sundre: S:22 Flisars Fiskeläge

Flisars fiskeläge ”Rive” mellan Barshageudd och Hobrugsrev har sex fiskebodar varav två är byggda i sten och en är en sjöräddningsstation uppförd i trä på 1940-talet.

Bodarna ligger oregelbundet kring brygga, slip och gamla länningar.