Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Sundre: Hallbjäns 1:19

Mindre gårdsmiljö.

Ladugård med agtak.

Ligger i ett öppet hedlandskap.