Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Väte: Lilla Tune 1:3, Lilla Tune 1:5 (Viklau)

Ett grannlag bestående av tre parter som ligger i utkanten av Väte/Viklau socknnar.

Gårdarna ligger på hedmark med lite odlingsbar jord. De tre stora manbyggnaderna tillkom i slutet på 1800-talet under en uppgångsperiod i skogsbruket.

Sockengränsen mellan Väte och Viklau går mellan Stora och Lilla Tune.

På den östra parten (Viklau L Tune 1:3) finns en manbyggnad från 1870-talet med hög sockel, ockragul puts. Byggnaden är kraftigt förfallen.

På den mellersta parten (Viklau L Tune 1:5) finns en manbyggnad lik den östra parten med flygel. Här finns även en sammanbyggd linbastu och smedja.

Den västra parten (St Tune 1:12) är den enda som brukas. Här finns en tvåvånings manbyggnad med botten våning från 1815 och en stora äldre stenladugård.