Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Stenkyrka: Prästgården 1:1

Prästgård som ligger norr om kyrkan har idag en huvudbyggnad och flygel, tillkomna vid 1700-talets slut samt en mindre ekonomibyggnad från 1983.

Prästgården uppfördes ursprungligen under medeltiden, vilket upptäcktes vid en ombyggnad 1955. Manbyggnaden uppförs 1797 delvis på den gamla grunden. Sannolikt uppfördes stenlängan mot vägen i öster ungefär samtidigt.

Flera byggnader har tillkommit och därefter rivits fram till 1940-talet då gamla ekonomibyggnader revs.

Ett äldre garage i trä ersattes 1983 av ett nytt i betong nordväst om manbyggnaden.

Stenkyrkeäpplet

Tidigare har funnits en stor fruktträdgård där moderträdet till Stenkyrkeäpplet varit planterat.