Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Stationshus Sproge

Sproge stationshus finns kvar i relativt oförändrat skick.

Lastkaj, magasin och perronger är bevarade liksom torrdass.

Vedboden kommer ursprungligen från Klintehamns station, där den då var torrdass.