Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kvarnar Sproge

Vid slutet av 1800-talet hade alla vattenkvarnar lagts ner, utom den vid Snoders gård.

Väderkvarnarnas antal hade ökat från åtta till 15 under 1800-talet.

Efter 1888 har en hättkvarn vid Almällings och en stolpkvarn vid Tjängdarve etablerats. Dessa båda fanns bevarade vid kvarn-inventeringen 1972,  tillsammans med ytterligare fem.