Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Vänge: Bjärges 1:5, 1:16

Östra parten i ett grannlag bestående av två parter.

Byggnaderna ligger på en kulle öppet ut mot åkerslätten och vägen åt söder.

Tvåvånings manbyggnad troligen byggd i ett utförande från 1821.

Ett äldre brygghus ligger bakom manbyggnaden.

Storgården är sluten mot norr av en förlängd stenladugård som är sammanbyggd med ett som är sammanbyggt med ett väl bevarat stenmagasin med genomkörsel.