Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Bobbenarve 1:124 Mejeri

Denna mejeribyggnad uppfördes på 1930-talet och var - efter att ha anslutits till Länsmejeriet - i drift fram till 1960.
 

I Burgsvik har funnits flera mejerier. 1892 byggdes det första som las ner före 1906 och har rivits.