Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Öja: Unghanseskär S: 48 (K Skär) Fiskeläge

Skär ligger avlägset men ovanligt öppet. Fiskeläget består av sex stenbodar från 1800-talet, varav fyra är dubbelbodar.

Alla bodarna har radtäckta flistak.

Området är omgivet av en gråstensvast.

Intill finns en gistgard/braindning. Även denna omges av gråstensvast.