Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Öja: Haubjärgar S:49 K Fiskeläge

Av tidigare fem bodar är nu två stenbodar från 1800-talet bevarade.
 

En träbod som låg 700 meter västerut noterades i inventeringen 1973. Vid denna tid landades fortfarande tre ton fisk årligen vid Haubjärgarm, varav en tredjedel var ål.

Vattnen utanför Haubjärgar var känt som bra för ålfiske.