Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Vall: Forsmanstorp 1:2

Båtsmanstorp nära vägen.

Enkelstuga, väl bevarade byggnader.