Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Hellvi Folkets hus

Huset byggdes i samband med storstrejken 1909 med på initiativ av stenarbetaren Fritjof Martell.

Verksamhet drevs parallellt med IOGT som var starkt på orten.

Mellan 1948 och 1957 tog IOGT  över verksamheten helt. Därefter tog arbetarkommunen i Hellvi över verksamheten med möten dans och bio i ett tiotal  år.

1960 lades det sista stenbrottet i Smöjen ner och utflyttningen från orten blev kännbar.

1969 såldes huset som sommarbostad.