Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kalkugnar Hellvi

Vid inventeringen 1927-1931 noteras rester efter åtta kalkugnar i Kyllai, inberäknat Lörjehamn.  Sammanlagt noterades 12 ugnar i Hellvi.

På S:t Olofsholm noterades rester efter ett flertal ugnar. Den första byggdes 1621 och den sista lades ner 1861.

Skeppning förekom också från Värnavik i södra Valleviken mellan 1670 och 1868.

Den sista anläggningen är den som anlades 1903 vid Lörjehamn och var verksam fram till 1907. Detta var en sex-kantig schaktugn.