Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Hellvi: Bardunatorp 1:1 Båtmanstorp

Hellvis två rotar för båtsmän ingick i Gotlands första båtskompani med samlingsplats i Visby.

Rote nr. 12, med namn Barduna, har numer fastighetsbeteckningen Bardunatorp 1:1.

Här finns de byggnader som genom en överenskommelse med kronan år 1850 kom att innebära att ett nytt torp byggdes på Sudergårds skarpåker och kohage, om tillsammans 4 tunnland mark.

En manbyggnad i sten med måtten 25x19x8 fot och ett fähus i sten under agtak byggdes.

Manbyggnaden finns kvar.

Verandan byggdes till 1993.