Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fornlämningar Hellvi

Gravfält: Stora Ihre

Gårdarna Stora och Lilla Ire utgör ett väl sammanhålet kulturlandskap av hög ålder.

I området finns rester efter stengrundsgårdar från äldre järnålder och mellan dess gårdar finns ett av Gotlands största gravfält med över 600 synliga anläggningar bestående av runda stensättningar och rösen som är gravar fram till 1000-talet efter Kristus.

Fynden från vikingatiden är rikliga och flera vapen och smycken.

S:t Olofsholm

På det som troligen varit en holme i forntiden finns sägnen att den norske kungen Olof Haraldsson på väg mot Ryssland påbörjade kristnandet av gotlänningarna i början av 1000-talet.

En kyrka byggdes till minnet av händelsen vilken finns rester av i tre väggar i det magasin som gjordes iordning på 1800-talet.

I början av 1900-talet fungerade byggnaden också som stenarbetarbostad.

I början av 1600-talet uppfördes öns första stora kalkugn av det Gullandske Compagnie, som hade exportambitioner.

Fram till 1860 skeppades kalk av god kvalitet från platsen.

Från 1901 till 1953 bröts blocksten i stor skala i brottet. I omgivningen kring S:t Olofsholm ligger kalkbrott och längs vägen den bebyggelse som hör till denna.