Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Hellvi Annex Prästgårdsruin

Ruinen efter den medeltida prästgården ligger söder om kyrkogården på en svag förhöjning i änget.

Prästgården har sannolikt övergivits redan vid medeltidens slut i samband med att Hellvi socken anslöts till Lärbro pastorat och har därefter fått förfalla.

Prästgården

Prästgården har haft minst en, möjligen två byggnader söder om ruinen, den västra av dem förmodligen en smedja eller brygghus, den östra en enklare träbyggnad.

Längre i öster har funnits ytterligare en träbyggnad.

Jordkällare och brunn

Norr om ruinen syns spår av en murad jordkällare. Mittemellan ruinen och kyrkogården ligger en i berget borrad brunn, ännu 1940 täckt av fyrkantig kalkstenshäll.

Kyrkomiljön

Ruinen undersöktes 1940 och vid arkeologisk undersökning 1979 frilades och konserverades murarna.

Ruinen av den forna prästgården utgör ett kulturhistoriskt omistligt viktigt och byggnadshistoriskt värdefullt inslag i kyrkmiljön.