Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kvarnar Hejdeby

På Norrbys finns en hättkvarn bevarad.

Antalet kvarnar i socknen var störst i början av 1800-talet. Då hade gårdarna Bolarve, Norrbys och Råby varsin väderkvarn.

Vid denna tid hade Tibble då både en vattenkvarn och en väderkvarn.