Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kyrkbyn Hejdeby

I slutet av 1600-talet hade Hejdeby kyrka inga nära grannar.

På 500 meters avstånd i sydost låg Norrbys, en av Gotlands då största gårdar. Socknens övriga åtta gårdar var spridda i landskapet västerut.

Hejdebys kraftigaste expansionsområde under de efterföljande två hundra åren var utefter landsvägen in mot Visby.

I kyrkans närhet byggs klockarebostaden och skolan och byggnaderna på andra sidan vägen vid infarten till Norrbys.

I början av 1900-talet etableras några boställen längs landsvägen västerut.