Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Havdhem kyrka

Havdhem kyrka har ett rektangulärt långhus med smalare absidkor, sakristia på korets nordsida samt västtorn.

Ingångar finns på tornets västsida samt på korets respektive långhusets sydsidor. Byggnadsmaterialet är huggen sandsten.

Den äldsta kyrkan

Det äldsta murverket återfinns i koret från 1100-talets förra hälft eller mitt. Absiden är sekundär och har troligen tillfogats omkring 1200, samtidigt med långhuset.

Långhuset

Långhuset har förlängts något i väster. Detta annolikt i samband med att ett tidigare mindre västtorn vid mitten av 1200-talet ersattes av det befintliga, som är placerat längre västerut. Långhusmurarna har även förhöjts vid okänd tidpunkt, möjligtvis efter en brand 1580.

Fönster och tak

Kyrkan har oputsade fasader samt rundbågiga fönsteröppningar. Långhuset och det lägre koret har tegeltäckta sadeltak, absiden ett konformigt tak av brädor.  1841 insattes trätunnvalven i kor och långhus.

Sakristian byggdes ny 1910.

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Byggnadsregistret 1999.