Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kyrkbyn Havdhem

I början av 1700-talet utgjorde Havdhem med sina många medelstora gårdar  en viktig jordbruksbygd där kyrkan och prästgården tillsammans med den näraliggande gården Spenarve formade en liten by centralt i socknens.

Bebyggelseutvecklingen tar fart ordentligt då järnvägen anläggs och i slutet av 1880-talet ligger ett band av nyetablerade och bebyggda fastigheter utefter landsvägen från kyrkan och västerut samt längs Hemsevägen både åt söder och norr.

Den långsträckta bybildningen bestod av betydligt fler fastigheter än vad som fanns i Hemse vid denna tid, och var i den bemärkelsen ett viktigt bycentrum för södra Gotland. 

Under första hälften av 1900-talet bebyggs flest fastigheter längs vägen väster om kyrkan.

Därefter sker utbyggnaden kring fyrvägskorset i det centrala Havdhem.