Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

* Lingvide 1:41 Stationshus

Havdhems stationshus har relativt mycket bevarat av sin ursprungliga träarkitektur.

Förutom det stora stationshuset har lokstall magasinsbyggnad, jordkällare och perrong bevarats.   

Stationen ligger i dag lite vid sidan om samhället och i anslutning till mejeriet och Trelleborgs gummiindustri.

Byggnaden används numer som bostad.