Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

* Prästgården 1.42 Vägverkets garage

Vägverkets var en statlig myndighet med anor från 1841.

Vägverkets uppgift som statlig väghållare var att förvalta det statliga vägnätet som tidigare sköttes av bönderna.  

Myndigheten upphörde 2010 och övergick till Trafikverket.