Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

* Spenarve 1.59 Gotlands Lantbruksmuseum

Spenarve gårdsmuseum är ett kulturcentrum som drivs ideellt av stiftelsen Gotlands lantbruksmuseum.

Museet bedriver utställningsverksamhet, släktforskning, skolverksamhet och anordnar olika temadagar.

Museiföremålen visar på lantbrukets historia och utveckling men även om delar av jordbrukets moment. Här finns också hushållsmaskiner och dess historia.

Stiftelsen Gotlands lantbruksmuseum består av Havdhems hembygdsförening, Region Gotland, Gotlands fornvänner, Gotlands hushållningssällskap, LRF Gotland och Gotlands hembygdsförbund.