Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kvarnar Havdhem

I början på 1800-talet finns 26 kvarnar i Havdhem. Det är, efter Vamlingbo, flest på Gotland.

Den stora utbyggnaden sker under 1700-talet. Innan dess hade endast tre gårdar byggt väderkvarnar.

Under 1800-talet slutar 12 gårdar med kvarndriften. På 1888 års karta finns 19 kvarnar på 13 gårdar markerade.

Av dessa fanns fyra bevarade i början av 1970-talet. En av dessa är Havdhems valskvarn som utvecklats till en modern kvarn.


Havdhems valskvarn uppförd 1918 efter flytt från Bergvara. Den byggdes om för råoljedrift 1924 och eldrift på 1930-talet.
Havdhems valskvarn har varit i kontinuerlig drift under 1900-talet.