Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Hangvar: Sigsarvestrand S:7 Fiskeläge

Sigsarvestrand är ett avlägset natruskönt beläget litet fiskeläge. Här finns fem bulbodar och en båtbod med garnskur (skyddstak).

En liten gistgård/braidning är inhägnad med bandtun.

Båtarna dras upp direkt på klapperstensstranden.

I 1982 års kulturminnesprogram utpekas Sigesarvestrand som kulturhistoriskt särskilt värdefull fiskelägesmiljö.