Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Sallmunds 1:18 Hamra

Den f.d skolbyggnaden ligger mittemot kyrkan, på andra sidan vägen.

Bakom skolan som ligger med entrén och långfasad mot vägen finns trädgårdstomt med äldre fruktträd, stora lövträd och rabatter.

I öster avgränsas tomten av en före detta ladugårdsbyggnad. Det är en putsad stenbyggnad med ett eternitklätt sadeltak som uppfördes kring sekelskiftet 1900.

Byggnaden har en enkel och harmonisk fasad med dörren i byggnadens mitt och två fönster på vardera sida.

Östra fasaden har ett litet farstuutbygge.

Till byggnaden hör en friliggande flygel mot öster.

Skolverksamheten lades ner 1968.