Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Agtak Hamra

I Hamra finns det idag två byggnader som har och har haft agtak.

Ladugården på Stora Sindarve nära kyrkan är en stenbyggnad från 1800-talet har ett väl utfört agtak i traditionell sudergutnisk teknik.