Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Flistak Hamra

Under 1800-talet byggdes de flesta fiskebodar med flistak. Några av dessa finns kvar i Rumsbod och Vändburgs fiskelägen.

Storms

Av flistäckta mangårdsbyggnader finns bara den gamla byggnaden vid Storms gård bevarad. Det är en tvåvånings enkelstuga från 1700-talet med flistak av plocksten med ovanligt stort inslag av gråsten.

Huset var ursprungligen en parstuga med bakbygge som revs cirka 1900 när den nya manbyggnaden uppfördes.

Botrajvs

Flistak finns också på en flygel vid Botrajvs 1:1.