Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kalkugnar Hamra

I Hamra har det - liksom i övriga sydligt liggande socknar - inte bedrivits mycket kalkbränning.

Öster om kyrkan ligger dock en plats med mord kvar, där det enligt uppgifter från 1797 ska ha bränts kalk.